Disclaimer en privacy

DISCLAIMER:

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Filmbureau Waterwegen en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Filmbureau Waterwegen.

De door Filmbureau Waterwegen verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Filmbureau Waterwegen streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Filmbureau Waterwegen ingericht en worden niet door Filmbureau Waterwegen gemaakt.

Filmbureau Waterwegen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van de disclaimer, dan kunt u contact opnemen via het

contactformulier of een e-mail sturen naar: info@filmbureauwaterwegen.nl 

PRIVACYBELEID:

Filmbureau Waterwegen verwerkt jouw persoonsgegevens die jij opgeeft via deze site in een gegevensbank waarvan zij de eigenaar is.
Het beheer van deze persoonlijke gegevens zal gebeuren in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Filmbureau Waterwegen verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouww persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
In elk geval kun je op ieder ogenblik uw persoonlijke informatie inkijken, wijzigen of laten verwijderen door ons te contacteren op volgend adres: Filmbureau Waterwegen, Van Adrichemstraat 39, 2614 BJ Delft

COOKIES:

Bij het raadplegen van deze website kan Filmbureau Waterwegen, indien dit nodig mocht blijken en in bepaalde omstandigheden, gebruik maken van noodzakelijke cookies voor de werking van deze website.  Deze kleine bestandjes maken de site gebruiksvriendelijker en beter beveiligd. Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen in je browser indien je dit wenst. Hou er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze site minder vlot kan verlopen.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN:

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Wil je contact?

Kies wat jij het fijnste vindt. Stuur een e-mail, app, bel. Of bezoek de contactpagina voor meer opties.

info@filmbureauwaterwegen.nl

+3165718193

+3165718193

Verified by MonsterInsights