Disclaimer en privacy

DISCLAIMER:
Het bezoeken van de website of bekijken van informatie die erop voorkomt, geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het aanvaarden en instemmen met de voorwaarden houdt in geen geval in dat je een licentie verkrijgt om de weergegeven inhoud, de gegevens of de diensten te gebruiken. Indien je verdere inlichtingen wenst of opmerkingen heeft, kun je Filmbureau Waterwegen benaderen op het volgende adres:

Filmbureau Waterwegen
Van Adrichemstraat 39
2614 BJ Delft

 via email: info@filmbureauwaterwegen.nl
of per telefoon: +31 (0) 6 57 18 19 39

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

Teksten, vormgeving, afbeeldingen, illustraties, foto’s, logo’s, merknamen en dergelijk vermeld op deze site zijn de materiele en intellectuele eigendom van Filmbureau Waterwegen. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom.
Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, vertalingen, wijzigingen van de volledige site of een onderdeel daarvan, mogen enkel gebeuren wanneer Filmbureau Waterwegen daartoe vooraf schriftelijk haar toestemming heeft verleend.

 AANSPRAKELIJKHEID:

Filmbureau Waterwegen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledigheid, eventuele vergissingen noch voor de eventuele schade die hierdoor zou kunnen worden berokkend bij het lezen of gebruiken van informatie, materiaal of beoordelingen die via de website worden verspreid. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.
Filmbureau Waterwegen mag op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

Filmbureau Waterwegen kan in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke links naar externe websites of naar webpagina’s van derden waarover Filmbureau Waterwegen geen zeggenschap heeft en die enkel ter informatie weergegeven worden.

PRIVACYBELEID:

Filmbureau Waterwegen verwerkt jouw persoonsgegevens die jij opgeeft via deze site in een gegevensbank waarvan zij de eigenaar is.
Het beheer van deze persoonlijke gegevens zal gebeuren in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Filmbureau Waterwegen verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouww persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
In elk geval kun je op ieder ogenblik uw persoonlijke informatie inkijken, wijzigen of laten verwijderen door ons te contacteren op volgend adres: Filmbureau Waterwegen, Van Adrichemstraat 39, 2614 BJ Delft

COOKIES:

Bij het raadplegen van deze website kan Filmbureau Waterwegen, indien dit nodig mocht blijken en in bepaalde omstandigheden, gebruik maken van noodzakelijke cookies voor de werking van deze website.  Deze kleine bestandjes maken de site gebruiksvriendelijker en beter beveiligd. Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen in je browser indien je dit wenst. Hou er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze site minder vlot kan verlopen.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN:

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Wil je contact?

Kies wat jij het fijnste vindt. Stuur een e-mail, app, bel. Of bezoek de contactpagina voor meer opties.

info@filmbureauwaterwegen.nl

+3165718193

+3165718193